Teoretisk duelighedsprøve - ordblind 60 min.

Denne onlineprøve er en del af den teoretiske prøve i duelighed. Den beståede prøve er gældende i tre måneder. Du skal derfor sørge for at lave en aftale med en censor eller underviser om at gå til mundtlig prøve.

Prøven består af 43 spørgsmål, som du har 60 minutter til at besvare. Inden du tager den rigtige onlineprøve, kan du tage test-prøven herunder gratis, så du ved, hvordan det foregår.

Kursusoversigt